Ceník výkonů | Lékař Brno střed

Ceník výkonů

Cena vyšetření pro nepojištěné pacienty (samoplátce) je dána cenou vyšetření stanovenou zdravotní pojišťovnou.U žádné zdravotní služby nebude vyžadován písemný souhlas, s vyjímkou případů, které výslovně stanoví zákon.

 • Vypracování krátké lékařské zprávy, nebo potvrzení na žádost pacienta

200 Kč

 • Vypracování výpisu ze zdravotní dokumentace nebo náročnější lékařské zprávy

300 Kč

 • Aplikace nadstandardních vakcín + cena vakcíny

200 Kč

 • Oznámení o vzniku pojistné události (dle náročnosti výpisu)

300 – 500 Kč

 • Propustka do práce, pokud si zaměstnanec nepřinese vlastní

30 Kč

 • Přihláška na střední školy

200 Kč

 • Průkaz sportovce s vyšetřením

300 Kč

 • Zdravotní průkaz (potravinářský), na dobu určitou, popř. duplikát

200 Kč

 • Zdravotní průkaz (potravinářský), na dobu neurčitou

400 Kč

 • Vyšetření lékařem pro výkon určitých povolání (výšky, sváření atp.)

500 Kč

 • Vyšetření na zbrojní pas

1 000 Kč

 • Vyšetření na řidičský průkaz pro seniory od 65 let

200 Kč

 • Vyšetření na řidičský průkaz ostatní

400 Kč

 • Celkové vyšetření na žádost pacienta nebo které nesouvisí s léčebnou péčí (před kosmetickým zákrokem apod. + cena specializovaných vyšetření laboratoř, RTG, EKG apod.)

1 000 Kč

 • Vstupní prohlídka do zaměstnání

od 500 Kč

 • EKG nebo spirometrie na žádost pacienta

200 Kč

 • Test na okultní (skryté) krvácení ve stolici (pokud není v rámci preventivní nebo indikované prohlídky hrazen zdravotní pojišťovnou)

200 Kč

 • Provedení antigenního testu Covid 19 nehrazeného zdravotní pojišťovnou

200 Kč

 • Cena za vystavení duplikátu receptu i e-receptu (při ztrátě, poškození, prošlé datum ap.)

 

 • Školení první pomoci – cena za osobu (minimální počet osob 5, max. 20 osob)

50 Kč

 • Kopírování (zdravotnická dokumentace, zprávy apod.) A4 strana

200 Kč

 • Vystavení omluvenky do školy na žádost pacienta

100 Kč

 • Scan (zdravotnická dokumentace, zprávy apod.) jeden list A4

5 Kč

 • Zadání očkování provedeného mimo ČR do systému ISIN, vyhledávání údajů a tisk certifikátu

200 Kč

 • Další úkony, shora neuvedené se řídí hodinovou sazbou

1560 Kč