V naší ordinaci Vám zdravotní péči poskytuje:

MUDr. Ivanka Vébrová - lékařka se 40ti letou praxí v oboru praktického lékařství, atestace v oboru praktické lékařství a atestace z oboru interního lékařství.

MUDr. Lucie Šípková. - lékař asistent s atestací v oboru interní lékařství a geriatrie.

Mgr. Veronika Mrázková - všeobecná sestra s 20ti letou praxí v oboru ošetřovatelství, ošetřovatelská specializace v oboru alergologie a klinické imunologie, vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství.

  • Poskytujeme péči pojištěncům těchto pojišťoven:

Všeobecné zdravotní pojišťovny 111, Vojenské zdravotní pojišťovny 201, Oborové zdravotní pojišťovny 207, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 211, České průmyslové zdravotní pojišťovny 205, Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny 213, VZP a.s.

  • Pro pacienty registrované v naší ordinaci

- poskytujeme prvotní i kontrolní ošetření nemocným pojištěncům

- provádíme krevní odběry a další drobné zákroky potřebné k léčbě či vyšetření

- pravidelné preventivní prohlídky

- návštěvní službu (lékařskou i ošetřovatelskou) u pacientů u kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav

- poradenskou činnost

- očkování

- prohlídky do zaměstnání, prohlídky na řidičské průkazy, zbrojní pas a další

  • Pro neregistrované pojištěnce poskytujeme ošetření v akutních případech
  • Pro pojištěnce EU poskytujeme péči dle smluvních podmínek (před využíváním zdravotní péče je nutná registrace u všeobecné zdravotní pojišťovny).

 

  • Pro nepojištěné pacienty poskytujeme péči za přímou úhradu dle sazebníku zdravotních pojišťoven.

 

V rámci polikliniky jsou dostupná další oddělení, kde poskytují péči dospělým pojištěncům. Patří k nim neurologie, ORL - ušní - nosní - krční, interní ambulance, kožní oddělení, RTG - rentgen, chirurgie, ortopedie, alergologie, psychologie, psychiatrie, rehabilitace. V poliklinice je dále nabízena  široká  lékařská péče pro děti.