Informace staženy ze stránek: www.sukl.cz

 

Co je eRecept?

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor (12místný kód). V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

Pro pacienty se od 1.1.2018 nic nemění

Pacienti, kteří budou i nadále preferovat "papírovou" podobu receptu, mohou od 1.1.2018 od svého lékaře získat papírovou průvodku.

Rozhodně tak není třeba se obávat, že pacienti, kteří nemají nějaké chytré elektronické zařízení, zůstanou bez svých léků!

Jak dlouho platí eRecept?

Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě.

Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky:

 • antibiotika a chemoterapeutika: 5 kalendářních dní
 • recept vystavený pohotovostní službou: 1 den následující po dnu jeho vystavení
 • opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení

V jaké podobě může lékař pacientovi eRecept předat?

Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby:

 1. Papírová průvodka
  Na papírovou průvodku bude příp. možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, dávkování apod.).
   
 2. SMS
  Lékař zašle eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta.
   
 3. e-mail
  Lékař zašle eRecept formou e-mailu na adresu pacienta, přičemž součástí e-mailu mohou být i další údaje, stejně jako u papírové průvodky.
   
 4. Aplikace v mobilním telefonu/tabletu
  Lékař bude moci eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiného elektronického zařízení pacienta.

 

Vždy bude záležet na domluvě mezi pacientem a lékařem, v jaké podobě pacient identifikátor eReceptu od lékaře obdrží.

 

Jak jsou chráněna data pacientů?

SÚKL v souladu se zákonem o léčivech zřizuje a provozuje úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaný léčivých přípravků, tedy Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER).

Samotné CÚER a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je tedy vyloučeno, aby tato data byla jakkoli zneužita či dokonce odcizena. Data jsou chráněna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech, tak proti úmyslným útokům. SÚKL také provedl dvě kola bezpečnostních a penetračních testů podle standardů a platných metodik.

 

Jak se pacient dozví, jaký lék mu byl předepsán?

Pokud pacient potřebuje, kromě samotného (identifikátoru) eReceptu, znát i další informace (název léku, jeho dávkování apod.), je možné, aby mu lékař vystavil papírovou průvodku.

Ta pak může mimo identifikátoru eReceptu obsahovat i další libovolné údaje. Tytéž informace je možné doplnit např. i tehdy, pokud lékař eRecept pacientovi zasílá prostřednictvím e-mailu (veškeré informace o předepsaném léku uvidí pacient i v mobilní/webové aplikaci).

Kam se obracet v případě dotazů k eReceptu?

Laická veřejnost (pacienti) mohou v případě dotazů kontaktovat Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

 • tel.: 272 185 333
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • další informace naleznete na:  https://www.epreskripce.cz/pacient/zakladni-informace