Vypracování lékařské zprávy na žádost pacienta

100 Kč

Vypracování náročnějšího výpisu ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Aplikace nadstandardních vakcín + cena vakcíny

100 Kč

Oznámení o vzniku pojistné události

100 Kč

Zahraniční pobyty studentů

100 Kč

Přihláška na střední školy

100 Kč

Průkaz sportovce s vyšetřením

150 Kč

Zdravotní průkaz (potravinářský), na dobu určitou, popř. duplikát

Zdravotní průkaz (potravinářský), na dobu neurčitou

150 Kč

300 Kč

Vyšetření lékařem pro výkon určitých povolání (výšky, sváření atp.)

150 Kč

Vyšetření na zbrojní pas

800 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz

200 Kč

Zvláštní vyšetření, které nesouvisí s léčebnou péčí (před kosmetickým zákrokem apod. + cena specializovaných vyšetření laboratoř, RTG, EKG apod.)

500 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání

300 Kč

Výstupní prohlídky z rizikových pracovišť

100 Kč

Test na okultní (skryté) krvácení ve stolici

(pokud není v rámci preventivní prohlídky hrazen zdravotní pojišťovnou)

100 Kč

Cena za vystavení duplikátu pracovní neschopnosti (při ztrátě, poškození ap.)

100 Kč

Cena za vystavení duplikátu receptu (při ztrátě, poškození, prošlé datum ap.)

50 Kč

Cena za školení první pomoci (minimální počet osob 5, max. 20 osob)

200 Kč za osobu

Kopírování (zdravotnická dokumentace, zprávy apod.)

A4 jednostranný formát

2 Kč

 

A4 oboustranný formát

3 Kč

Scan (zdravotnická dokumentace, zprávy apod.)

jeden list A4

2 Kč

Cena vyšetření pro nepojištěné pacienty (samoplátce) je dána cenou vyšetření stanovenou zdravotní pojišťovnou.

U žádné zdravotní služby nebude vyžadován písemný souhlas, s vyjímkou případů, které výslovně stanoví zákon.